MEMBANGUN KELUARGA BERIBADAH KEPADA TUHAN

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Yosua 24:15
“Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!"

1.Prinsip hubungan Kolose 3:18-21
Suami mengasihi istri
Istri tunduk kepada suami
Anak-anak menghormati orang tua
ada hubungan yang baik/harmonis dalam keluarga sebelum kita beribadah kepada Tuhan.sehingga terjadi persatuan dan kesatuan agar Tuhan memerintahkan berkat (Mazmur 133:3)
2. Prinsip Mat 6:33 Ibadah adalah perintah Tuhan
Agar hidup keluarga kita mengetahui pentingnya ibadah kepada Tuhan, maka ayat ini harus tertanam dalam hidup kita masing2, sehingga ibadah bukan hanya kewajiban tetapi lebih jauh maknanya menjadi gaya hidup setiap keluarga.Tentunya berkat Allah akan ditambahkan kepada keluarga kita.

Perintah Tuhan berat ?
3.Prinsip Amsal 10:22 Berkat datang dari Tuhan
Segala sesuatu adalah datang dari Tuhan sehingga kita meminta,mencari,dan mengetok( ibadah) kepada Tuhan Roma 11:36
Walaupun banyak orang mereka-rekakan, merancangkan yang tidak baik kepada kita ketika kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia maka kita tidak perlu kuatir dalam menjalani hidup ini Cth : Yusuf

Kel 23:25
Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.

Tuhan Yesus memberkati,
shalom.
NIM : 2006-04-001294